Novinky

13.04.2021 07:15
Zápis do materskej školy bude prebiehať v termíne 17. - 31.5.2021 zápis.jpg (256062)  
08.04.2021 15:26
Vážení rodičia,  na základe rozhodnutia ministra školstva z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre deti všetkých rodičov.  Aj naďalej podľa právnych predpisov platí pre nástup dieťaťa do materskej školy podmienka platného negatívneho...
26.02.2021 10:54
OBČIANSKE ZDRUŽENIE Rodičovské združenie pri MŠ, Družstevná 10, Martin Vážení rodičia a priatelia materskej školy, budeme veľmi radi, ak nám tento rok venujete 2% z Vašich daní.   Získané finančné prostriedky občianske združenie využije na skvalitnenie, spestrenie a spríjemnenie...
04.02.2021 18:30
Vážení rodičia,  na základe materiálu MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl" aktualizovaného k 8.2.2021 oznamujeme, že od 8.2.2021 výchovno - vzdelávací proces je v materskej škole opäť pre všetky deti.  Podmienkou prijatia dieťaťa je negatívny PCR alebo antigénový test jedného zákonného zástupcu ( v...
14.01.2021 15:02
V zmysle tlačovej správy MŠVVaŠ SR zo dňa 14.1.2021 naďalej platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8.1.2021, na základe ktorého sú od 18.1.2021 materské školy naďalej otvorené len  pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým...
05.01.2021 12:34
Vážení rodičia, na základe informácií MŠVVaŠ SR (Plán otvárania škôl v roku 2021) a následného usmernenia zriaďovateľa (mesto Martin), od 7.1.2021 materská škola obnoví svoju prevádzku  pre deti rodičov, ktorí už prejavili svoj záujem počas týchto vianočných prázdnin, teda na dni 7. a 8.1....
27.12.2020 18:57
Informácia k platbe príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl tzv. "školné" za mesiac december 2020.   Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa - Mesto Martin z 16.11.2020 o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl č.sp.37445 /2020 predstavuje príspevok zákonného zástupcu...
16.12.2020 21:17
Vážení rodičia, po ukončení nariadenej karantény bude výchovno-vzdelávací proces I. a bilingválnej triedy  opätovne obnovený od piatku 18.12.2020.
09.12.2020 14:15
Riaditeľka materskej školy Družstevná 10 v Martine  oznamuje na základe Rozhodnutia RÚVZ Martin o karanténnych opatreniach  uzatvorenie I.triedy a bilingválnej triedy od 9.12.-do 17.12.2020 V prípade, ak nedôjde k ďalším zmenám deti týchto tried môžu opätovne nastúpiť 18.12.2020.  Na...
09.12.2020 13:13
Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu mimoriadných-epidemiologických opatrení  bude v piatok 11.12.2020 materská škola ZATVORENÁ.  V tento deň budú všetky deti automaticky odhlásené zo stravy.    Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.  Súčasne Vám doporučujeme venovať...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky

06.10.2021 13:17
Dňa 6.10.2021 sa v...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com