2% z Vašej dane

26.02.2021 10:54

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie pri MŠ, Družstevná 10, Martin

Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

budeme veľmi radi, ak nám tento rok venujete 2% z Vašich daní.

 

Získané finančné prostriedky občianske združenie využije na skvalitnenie, spestrenie a spríjemnenie výchovy, výučby a hier detí navštevujúcich našu materskú školu.

 

Názov:                      Rodičovské združenie pri Materskej škole, Ul. družstevná 10, Martin
Sídlo:                        Družstevná 10, 036 01 Martin
IČO:                          42 434 319
Právna forma:            Občianske združenie
Bankové spojenie:      IBAN: SK09 0900 0000 0003 5174 0465

Ďakujeme! ♥

 

 

 

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 

  1. Zamestnávateľ Vám dal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia poukázať
  4. Vypíšte do Vyhlásenia (predtlačené tlačivo sa nachádza v MŠ) Vaše údaje spolu so sumou, ktorú chcete poukázať
  5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ... NIE však poukázaná suma)
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte v termíne na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo zaneste do MŠ.

 

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021

  1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o Občianskom združení MŠ, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete na nástenke v materskej škole.
  3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu poslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa ... NIE však poukázaná suma)
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na Váš daňový úrad, podľa Vášho bydliska.

 

 

Novinky

13.04.2021 07:15
Zápis do materskej...
08.04.2021 15:26
Vážení...
26.02.2021 10:54
OBČIANSKE...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com