Organizácia a kritériá k prijímaniu detí od 1.6.2020

25.05.2020 11:13

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že z prihlásených detí k 1.6.2020 / prihlasovali ste minulý týždeň mailom, sms, príp. telefonicky/ budú umiestnené od 1.6.2020 v materskej škole na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a na základe Rozhodnutia zriaďovateľa o otvorení materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin č.sp.40650/2020 zo dňa 25.5.2020 vzhľadom na kapacitné možnosti prednostne deti podľa týchto kritérií :

  1. Deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov HaZ zboru, príslušníkov Ozbrojených síl SR, pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
  2. Deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku / nie home office /
  3. Deti, ktoré majú od 1.9.2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku
  4. Súrodenci predškolákov, ktorých zákonní zástupcovia vykonávajú prácu na pracovisku

Pre splnenie uvedených kritérií Vás preto žiadam o vyplnenie Formulára k záujmu a údajom na splnenie kritérií na prednostné umiestnenie dieťaťa do MŠ.

Tak ako je uvedené v tomto formulári – vyplnený, podpísaný zašlite spolu s Pokynmi pre zákonného zástupcu do 28.5.2020 do 12.00 hod. na mailovú adresu školy :   druzstevna.ms@gmail.com

Osobitne upozorňujem na zmenu prevádzky materskej školy Rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 25.5.2020 – od 7.00 – do 16.00 hod.

Doporučujem rodičom prijatých detí , aby si vzhľadom na epidemiologické opatrenia   vytvorili istú časovú rezervu pri rannom príchode s dieťaťom do materskej školy.

Formulár na stiahnutie tu: 

Prihlasovanie_od_1 júna_2020_MŠ.docx (34216)

 

Novinky

08.07.2020 09:44
V zmysle § 2 ods.6...
24.06.2020 12:06
Vážení rodičia, od...
19.06.2020 17:03
Informácia k platbe...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com