Tlačivá

Žiadosť nadobúda účinnosť od 1.1.2020

  

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

 

 

 

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com