I. trieda

II. trieda

III. trieda

Bilingválna trieda

Školský dvor

Kontakt

Materská škola Družstevná 10,Martin Materská škola Družstevná 10, 036 01 Martin
043 4239101 druzstevna.ms@gmail.com